Машинство и обрада метала

Аутомеханичар

Компјутерска дијагностика, поправка кварова на моторним возилима, састављање и растављање делова моторних возила, мерење и контролисање делова моторног возила ради одржавања, правилна употреба алата и прибора. Практична настава се обавља у школским или приватним радионицама, у првом разреду један, у другом и трећем два дана недељно.

Механичар грејне и расхладне технике

Инсталира, контролише, одржава и поправља грејне, рашладне и уређаје за климатизацију. При инсталирању система за грејање користи се нацрт по коме поставља радијаторе, цеви, пумпу, котао,..
При монтирању рашладних и уређаја за климатизацију следи упутства произвођача о начину монтирања опреме и повезивање са изворима електричне енергије.

Машински техничар моторних возила 

Ово је образовни профил омогућава ученицима стицањетеоријског и практичног знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, одржавању, као и о основним елементима аутоматизације.Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

– Дијагностику исправности мотора и моторних возила
– вођење поправке и сервисирање возила у сервису
– поступке поправке
– вођење техничког прегледа
– праћење ремонта моторних возила
– праћење производње и одржавања моторних возила