Електротехника

Електротехничар информационих технологија 

Електротехничар информационих технологија је образовни профил усмерен ка оспособљавању ученика за израду софтверских апликација, креирању и развијању база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавању и провери сигурности информационих система. По завршетку школовања ученик ће стећи радне компетенције: постављање и одржавање оперативног система рачунара, креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за Интернет сервисе.

Електротехничар мултимедије

Данас пуно можеш чути о медијима. Каже се да они поред законодавне, извршне и судске власти представљају четврту силу. А још мултимедији!
Вероватно претпостављаш да медији користе сва расположива средства и начине да би информације као и своје ставове и мисли пренели људима. Међутим већину њих занима само садржај, а не и техника остварења.
Због тога постоје стручњаци који смишљају, физички оживљавају и одржавају мултимедијална средства и мултимедијалне презентације.

Електротехничар енергетике

У оквиру овог образовног профила бавимо се проучавањем производње, преноса и употребе електричне енергије.
За електричну енергију кажемо да је племенита.
Лако се транспортује, може да се употребљава свуда и не загађује човекову средину.
Не треба заборавити да електроенергетски систем са електранама, разводним постројењима, преносном и дистрибутивном мрежом предтавља највећу непокретност једне земље.

Аутоелектричар

Уграђује, одржава и поправља електричне уређаје и опрему, електричне инсталације, светлосне и сигналне уређаје (свећице, акумулатор и др.) на моторним возилима и радним машинама. Испитује и замењује електронске компоненте за кочнице, управљачки механизам, климатске уређаје и електронске склопове, којима се регулише убризгавање горива (ради у радионици или напољу, претежно стојећи и у повољном положају).